Xiangkhouang

 

ໂຄງການ ​ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ ນ້ຳງຽບ 2 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 2 ຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຈຽນ 1 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຊັນ 3 ເອ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ
 4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງຽບ 3 ເອ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ
5. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເນີນ1 ບໍລິສັດ ວັງຊັບ ພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນຈຳກັດເບີ02055578185
6. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳໂມ້ 2
7. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າໂມ້ 1
8. ໂຄງການນ້ຳງື່ມ 4 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ລາວ
9. ໂຄງການນໍ້າປອດ  ເອຊີອີ ທີ່ປຶກສາ ຈໍາກັດ
10. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຊັນ 3 ບີ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າວຽງ-ທ່າບົກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫາ ແຂວງບໍລີຄຳໄຊ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 Kv ທ່າວຽງ-ທ່າບົກ, ລັດວິສາຫະກິດ
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv ແຕ່ບ້ານໂພນສະຫວັນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫາ ເມືອງຊຳເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຮງງານວິໄຈ ກັ່ນແຍກຫຼອມໂລຫະ ບໍລິສັດ ລາວ-ຊິນຢາງ ການລົງທຶນ ອຸດສາຫະກຳ
2. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກ ບໍລິສັດ ວີນາໂກມິນລາວ ຈຳກັດ
3. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ ປຸງ​ແຕ່ງ​ແຮ່​ເຫຼັກ ​ບໍລິສັດ ລາວ-ຢົງ​ຊຽງ ບໍ່​ແຮ່ ​ແລະ ​ເຫຼັກ​ກ້າ ຈຳກັດ
4. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ບໍລິສັດ ແຮ່ທາດ COECCO ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ