Vientiane

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າລິກ 1 ບໍລິສັດ ໄຮໂດຣເອັນຈີເນຍຣີ້ງ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລິກ 1-2 ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen
 3 ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນ້ຳງື່ມ ເມືອງປາກງື່ມ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນໂອໂຕເມຊັນ ແອນໂຊລູຊັນ ເອັນຈີເນລິງ ຈໍາກັດ
 4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຂອງ ຈຸດຊະນະຄາມ, ບໍລິສັດ ຕ້າຖັງ ຊະນະຄາມ ລາວ ຈໍາກັດ
 5. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ ນ້ຳແກ່ນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
 6. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳຊະນາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
 7. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເຟືອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
8. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຂອງ ຈຸດປາກລາຍ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າຂອງ ປາກລາຍ ຈໍາກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv ແຕ່ສະຖານນີເມືອງວັງວຽງ ຫາ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນເງິນ-ຄຳ ທີ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ເມືອງໄຊສົມບູນ, ແຂວງວຽງຈັນ ບໍລິສັ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 Kv ແຕ່ສະຖານີໄຟຟ້າເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານນີໄຟຟ້າຫຼວງພະບາງ 2 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 Kv ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ ຈີນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດ CSG
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ ວັງວຽງ ຫຼັງທີ 3 ບໍລິສັດ ຊີມັງ ລາວວັງວຽງ ຈໍາກັດ
 2. ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ ບໍລິສັດ ເພັດທອງຄຳ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ
 3. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ-ປຸງ​ແຕ່ງ​ແຮ່​ເຫຼັກ  ໂຮງງານຫຼອມເຫຼັກ ບໍລິສັດ ວັງ​ວຽງ​ບໍ່​ແຮ່ ຈຳກັດ
4. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທອງ​ແດງ ​ແລະ ​ແຮ່​ຕິດ​ພັນ ​ ບໍລິສັດ ຈັກກະ​ພັນ​ມາຍ​ນິ້ງ ຈຳກັດ (ລາວ-ຫວຽດ)
5. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່ຄຳ ບໍລິສັດ ລາວ-ລີຕູ້ ຈຳກັດ
6. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ ຈຳກັດ
7. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ ຈຳກັດ
8. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຄຳ, ທອງແດງ-ຄຳ, ເງິນ-ສັງກະສີ ບໍລິສັດ ຜາແດງ ອິນດັສຕຣີ ປະເທດລາວ ຈຳກັດ
9. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບເຂດບ້ານຜາບ່ອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລີດຊິມັງ ເຂດບ້ານນາພ້ອງ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນຫົງຊືໃສທິລາດຊີມັງ ຊີມັງ ຈຳກັດ
10. ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄມ້ອັດ ແລະ ໄມ້ຝານ ບໍລິສັດ ບົວລະພາກະສິກຳບປ່າໄມ້ຈຳກັດ