Luang Namtha

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າທາ 1 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳທາ 1 ຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າລອງ ບໍລິສັດ ຫຼວງປະເສີນ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດ
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຍອນ ບໍລິສັດ MK ໄດນາມິກ
4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ ນ້ຳຟ້າ ບໍລິສັດ Asia Pacific Business Link Sdn. Bhd
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 Kv ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ ຈີນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດ CSG
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 115 Kv ຈາກສະຖານີ ເຂື່ອນນ້ຳຟ້າ ຫາ ສະຖານີ ຫຼວງນ້ຳທາ 2 ບໍລິສັດ Asia Pacific Business Link Sdn Bhd
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 Kv  ຈາກສະຖານີເມືອງລອງ ຫາ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທອງ ບໍລິສັດ ລາວ-ຈີນ ພັດທະນາແຮ່ທາດ ຕາເວັນອອກໄກ ຈຳກັດ
 2. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ອັງ​ຕີ​ມອນ ບໍລິສັດ ລາວ-ຈີນ ພັດທະນາແຮ່ທາດ ຕາເວັນອອກໄກ ຈຳກັດ
 3. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ວຽງພູຄາ ຈຳກັດ (ໄທ)