ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການອຸດສາຫະກຳ

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການອຸດສາຫະກຳ ປະເພດ EIA ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ 1. ໂຮງງານ​ຜະລິດ​ນ້ຳຢາ​ອາ​ຊິດ​ຊຸນ​ຟູ​ລິກ ເມືອງພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິສັດ ລາວມີໄຊ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ 1) 25-28/2/2013 2)

Read more

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປະເພດ EIA ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ 1. ໂຄງການເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ແລະ ເມືອງໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນ ດາວໂຫຼດ 2. ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງແຮມ 5 ດາວຄົບວົງຈອນ

Read more

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກະສິກຳ

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການ ກະສິກຳ ປະເພດ IEE ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ 1. ໂຄງການປູກມັນຕົ້ນ ເມືອງພະລານໄຊ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິສັດ ເຫໜານທຽນກວນ ລາວ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ 2.

Read more

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ປະເພດ IEE ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ 1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ​ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,​ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ 1)

Read more

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການ ບໍ່ແຮ່

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການ ບໍ່ແຮ່ ປະເພດ IEE ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ 1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ກົ່ວ, ຊືນ ແລະ ສັງກະສີ ບ້ານຫ້ວຍຈືນ ເມືອງກວັນ ແຂວງຫົວພັນ ບໍລິສັດ

Read more

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ປະເພດ IEE ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ 1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊນໍ້ານ້ອຍ1 ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊນໍ້ານ້ອຍ 1 ດາວໂຫຼດ 2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ

Read more