ແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ສານ PCBs (ສາຍເຄມີອົງຄະທາດທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POP) ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີທ່າອ່ຽນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ)

https://ee.humanitarianresponse.info/x/8FliTuHp ກົດທີ່ລິ້ງ ເພື່ອຕອບແບບສອບຖາມ ແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ສານ PCBs (ສາຍເຄມີອົງຄະທາດທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POP) ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີທ່າອ່ຽນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ) https://www.facebook.com/100265098487247/posts/283459036834518/?d=n

Read more

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການທົດລອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານນາຊອນ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2021, ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ). ໄດ້ສໍາເລັດ ການຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອສະຫຼຸບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຂອງໂຄງການທົດລອງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ

Read more

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳ ດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ

ໃນວັນ 17 ສິງຫາ 2021 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ), ກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ (ກຊສ). ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ

Read more

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະ ການຊີ້ນຳໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳຈັດສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POPs)

ໃນຕອນບາຍ ຂອງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ), ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະ ການຊີ້ນຳໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳຈັດສານເຄມີອົງຄະທາດ ທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POPs) ເປັນຕົ້ນ (PCBs) ໃນຂະແໜງ ພະລັງງານ. ໂດຍຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ

Read more

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ

ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ດາວໂຫຼດເອກະສານ  

Read more

ຄູ່ມືແນະນຳ ສຳລັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ໃນການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ

ຄູ່ມືແນະນຳ ສຳລັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ໃນການກວດກາເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງສານເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃຕ້ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ ດາວໂຫຼດເອກະສານ

Read more

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການບໍາບັດ, ການກຳຈັດ ສານເຄມີ ພີຊີບີ ໃນໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ.

Agreement On Management and Monitoring of PCB Decontamination and Disposal for Electrical Transformers. ດາວໂຫຼດເອກະສານ ສະບັບເຕັມ: ດາວໂຫຼດ

Read more

ພີທີລົງນາມ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ສຳລັບການປະຕິບັດ ຕາມພັນທະອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ ແລະ ກິກາລີສະບັບດັດແກ້

ວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021

Read more

ກຄມ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ-ແອເຢັນ ສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2020 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2021 ແລະ ການເປີດໂຕສະມາຄົມທຸລະກິດເຄື່ອງເຢັນ.

ໃນວັນທີ 05 ກຸມພາ 2021 ທີ່ສະໂມສອນສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ(ກຄມ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ສຳລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ-ແອເຢັນ, ສະຫຼຸບຜົນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2020 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ 2021 ແລະ ການເປີດໂຕສະມາຄົມທຸລະກິດເຄື່ອງເຢັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ

Read more