ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ປະເພດ IEE

ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊນໍ້ານ້ອຍ1 ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊນໍ້ານ້ອຍ 1 ດາວໂຫຼດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າສິມ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ບໍລິສັດ ນໍ້າສິມພາວເວີ້ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າ ຕາດສະແລນ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຕາດສະແລນ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ
4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຮຸງຕອນເໜືອ. ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍລິສັດ ພັນທະມິດກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງຂົວທາງ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ
5. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳຊະນາ  ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ດາວໂຫຼດ
6. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້າ ເຊນໍ້ານ້ອຍ2-ເຊກະຕຳ 1 ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ບໍລິສັດ ເຊນ້ຳນ້ອຍ 2 – ເຊກະຕ່ຳ 1 ຈຳກັ ດາວໂຫຼດ
7. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊນໍ້ານ້ອຍ 1 ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ປະເພດ EIA

ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊຂະໝານ 1 ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1 ຈໍາກັດ

ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 27 ມີນາ 2014

2) ຄັ້ງວັນທີ 1-6 ເມສາ 2018

2. ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ນໍ້າງຽບ 3 ເອ ​ເມືອງ​ຄູນ, ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຈະ​ເລີນ​ເຊກອງ​ພະ​ລັງ​ງານ ຈຳ​ກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 10-13 ກັນຍາ 2018

2) ຄັ້ງວັນທີ 8-13 ມີນາ 2021

3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊເຊັດ2 ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງສາລະວັນ ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 12-17 ຕຸລາ 2016

2) ຄັ້ງວັນທີ 10-14 ກັນຍາ 2018

4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2 ເມືອງນາກາຍ, ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງຄໍາເກີດ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2 ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 9-13 ທັນວາ 2019

2) ຄັ້ງວັນທີ 7-11 ມັງກອນ 2020

5. ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ນ້ຳ​ຈຽນ 1 ​ເມືອງ​ທ່າ​ໂທມ, ແຂວງ​ໄຊ​ສົມ​ບູນ ແລະ ເມືອງ​ຄູນ, ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ລາວ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 4-7 ກັນຍາ 2018

6. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 2 ເມືອງຜາໄຊ, ເມືອງຄຸນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບູນ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າງຽບ 2 ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 28-29 ພຶດສະພາ 2014

2) ຄັ້ງວັນທີ 17-22 ພຶດສະພາ 2020

7. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊເຊັດ 3 ເມືອງເລົ່າງາມແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າມະຫາຊົນ EDL Gen ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 24-28 ກັນຍາ 2018

8. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍລິສັດໄຊຍະບູລີ ພາວເວີ້ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 7-11 ກໍລະກົດ 2014

9. ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ ນໍ້າມັງ 1 ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເມືອງຮົ່ມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າມັງ 1 ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 09 ມີນາ 2016

10. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າຊັນ 3 ເອ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3ເອ ຈໍາກກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 8-13 ມີນາ 2021

11. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1-2 ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1-2 ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 23-26 ກັນຍາ 2019

12. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ(ເຫດການ)ຝາຍກັນນໍ້າ D ແຕກ ເມືອງປາກຊ່ອງແຂວງຈໍໍາປາສັກ ແລະ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 4-8 ສິງຫາ 2018

13. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ  ນໍ້າຕາດສະໂຄ່ຍ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັວນນະເຂດ ບໍລິສັດ ດາວສະຫວັນ ແລະ SV GROUP ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 21-26 ທັນວາ 2020

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້