ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການ ບໍ່ແຮ່

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການ ບໍ່ແຮ່ ປະເພດ IEE

ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ
1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແຮ່ກົ່ວ, ຊືນ ແລະ ສັງກະສີ ບ້ານຫ້ວຍຈືນ ເມືອງກວັນ ແຂວງຫົວພັນ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນລາວ -ຫວຽດ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ
2. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ອັງ​ຕີ​ມອນ  ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ບໍລິສັດ ລາວ-ຈີນ ພັດທະນາແຮ່ທາດ ຕາເວັນອອກໄກ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 18-29 ທັນວາ 2014

2) ຄັ້ງວັນທີ 19-24 ກຸມພາ 2012

3. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ແຮ່ທອງ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ບໍລິສັດ ລາວ-ຈີນ ພັດທະນາແຮ່ທາດ ຕາເວັນອອກໄກ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 19-24 ກຸມພາ 2021

2) ຄັ້ງວັນທີ 10-17 ພະຈິກ 2012

4. ຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຫີນກາວ (Gypsum) ເມືອງໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິສັດ ແສງຈັນບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ
5. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ ປຸງ​ແຕ່ງ​ແຮ່​ເຫຼັກ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ບໍລິສັດ ລາວ-ຢົງ​ຊຽງ ບໍ່​ແຮ່ ​ແລະ ​ເຫຼັກ​ກ້າ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ

ບົດລາຍງານການລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການ ບໍ່ແຮ່ ປະເພດ EIA

ລຳດັບ ຊື່ໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງ ຊື່ບໍລິສັດ ເອກະສານ
1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດປຸ໋ຍກາລີ 50,000 ໂຕນ/ປີ ບ້ານທົ່ງມັ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດ ບໍ່ແຮ່ ປຸ໋ຍກາລີ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກກັດ ດາວໂຫຼດ
2. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ເມືອງຕະໂອ໊ຍ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພອນສັກ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ
3. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດເກືອກາລີ ບ້ານດົງໃຕ້ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ບໍລິສັດ ຊີໂນ-ອາກຣີ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 22-25 ມິຖຸນາ 2014

2) ຄັ້ງວັນທີ 21-24 ມັງກອນ 2015

3) ຄັ້ງວັນທີ 21-24 ພຶດສະພາ 2015

4) ຄັ້ງວັນທີ 21-25 ທັນວາ 2015

5) ຄັ້ງວັນທີ 13-15 ຕຸລາ 2016

6) ຄັ້ງວັນທີ 18-22 ກໍລະກົດ 2021

4. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ເກືອກາລີ ເຂດບ້ານລຳມະລາດ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ບໍລິສັດ ລາວຄາຍຢວນ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ
5. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ-ປຸງ​ແຕ່ງ​ແຮ່​ເຫຼັກ ເມືອງຫຼາ ແຂວງອຸດົມໄຊ ​ບໍລິສັດ ​ເຊີງ​ຊາງ​ ບໍ່​ແຮ່ອຸດົມໄຊ ຈໍາກັດ (ຈີນ)  ດາວໂຫຼດ
6. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງແດງ, ຄໍາ ແລະ ແຮ່ຕິດພັນ ບ້ານປາງຄໍາ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍລິສັດ MPG (ດຶກຕຽນ) ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 19-21 ຕຸລາ 2014

2) ຄັ້ງວັນທີ 21-25 ຕຸລາ 2015

7. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄໍາ ແລະ ແຮ່ຕິດພັນ ບ້ານສະໄກໂຄກເພີງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດ ສະໄກ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 1-2 ສິງຫາ 2013

2) ຄັ້ງວັນທີ 2-5 ພຶດສາພາ 2015

8. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ເຂດວັງຕັດໃຫຍ່,ເມືອງຊານໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຫວຽດ-ລາວ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ກອງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ດາວໂຫຼດ
9. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ເມືອງຈໍາພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິສັດ ແຮ່ທາດສະຫວັນ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ
10. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ເມືອງກະລຶມ ແຂວງເຊກອງ ບໍລິສັດ ລາວ-ຕົງລຽນ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ
11. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງແດງ ເມືອງບຸນເໜືອ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ບໍລິສັດ ການຄ້າ ເຈີງລຽງ ຈຽງເຊິນ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ
12. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດແຮ່ບາຣິດ ບ້ານໜອງມ້າ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ບໍລິສັດ ລົງທຶນກວາງຈຸງລາວ ຈຳກັດ(ຫວຽດນາມ) ດາວໂຫຼດ
13. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່ຄຳ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດ ລາວ-ລີຕູ້ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 22-23 ຕຸລາ 2013

2) ຄັ້ງວັນທີ 9-12 ທັນວາ 2019

14. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ວຽງພູຄາ ຈຳກັດ (ໄທ) ດາວໂຫຼດ
15. ໂຄງການ​ເກືອ​ກາລີ 120 ກິໂລ​ໂຕ​ນ /ປີ ບ້ານທ່າງ່ອນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍລິສັດ ຊີ​ໂນ​ໄຮ​ໂດຼ ມາຍນິ້ງ (ລາວ) ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ
16. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງ​ແຮ່​ເຫຼັກ     ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ບໍລິສັດ ຮ້າວ​ຮ້າ​ນ ບໍ່​ແຮ່ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ
17. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ບໍລິສັດ ທຽນຈິນຫົວຄານ (ລາວ) ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ
18. ໂຄງການໄຟຟ້າ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາ ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າຫົງສາ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 24-28 ເມາສາ 2012

2) ຄັ້ງວັນທີ 4-10 ມິຖຸນາ 2013

3) ຄັ້ງວັນທີ 11-17 ກໍລະກົດ 2021

19. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຄໍາ-ທອງ ພູຄໍາ , ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ເງິນ-ຄຳ ​     ເມືອງອານຸວົງ,ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ບໍລິສັດ ພູ​ເບ້ຍ ມາຍ​ນິ້ງ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ

1) ຄັ້ງວັນທີ 16-22 ກຸມພາ 2015

2) ຄັ້ງວັນທີ 26-31 ມີນາ 2017

3) ຄັ້ງວັນທີ 28-29 ມັງກອນ 2019

20. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນປາໂກໄດ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື ຂອງບໍລິສັດ ພັດທະນາຫີນປະເສີດ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ     ດາວໂຫຼດ
21. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ກົ່ວ ເມືອງຫີນບູນ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ບໍລິສັດ OM ໜອງຊືນ ມາຍນິງ ຈໍາກັດ ດາວໂຫຼດ
22. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ບາລິດ ເມືອງວິລິບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິສັດ ຮ່ວມ​ມື ດີ​ເອັມຊີ-ວີ​ທີ​ເອັສ (DMC-VTS) ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ
23. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຫີນກາວ ເມືອງຈໍາພອນ ແວງສະຫວັນນະເຂດ ບໍລິສັດ ແຮ່ທາດສະຫວັນ ຈຳກັດ ດາວໂຫຼດ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້