ແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ສານ PCBs (ສາຍເຄມີອົງຄະທາດທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POP) ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີທ່າອ່ຽນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ)

ກົດທີ່ລິ້ງ ເພື່ອຕອບແບບສອບຖາມ
ແບບສອບຖາມ ກ່ຽວກັບ ສານ PCBs (ສາຍເຄມີອົງຄະທາດທີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ (POP) ຢູ່ໃນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມີທ່າອ່ຽນທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ)

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້