ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳ ດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ

ໃນວັນ 17 ສິງຫາ 2021 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ (ກຄມ), ກະຊວງຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມ (ກຊສ). ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຜ່ານຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ. ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໂລນຄຳ ອາດສະນະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ເທວະຣັກ ພອນແກ້ວ ຮອງຫົວໜ້າ ກຄມ, ທ່ານ ສີວັນນະກອນ ມະລີວັນ ຮອງຫົວໜ້າ ກຄມ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ພາຍໃນ ກຄມ ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດດັ່ງກາວ ແມ່ນເພື່ອຜ່ານຮ່າງເນື້ອໃນຂອງຄູ່ມືແນະນໍາ ກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ; ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນທາງດ້ານວິຊາການໃສ່ຮ່າງຄູ່ມືແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນທາງດ້ານຫຼັກວິຊາ ການ.  ເຊິ່ງຄາດຄະເນໃຫ້ສຳເລັດຮ່າງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ພາຍຫຼັງ ປະທານກອງປະຊຸມ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ, ຕ່າງໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ກຄມ ກໍ່ໄດ້ ນຳສະເໜີ ຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳ ທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບຮ່າງຄູ່ມືດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືລະອຽດເປັນແຕ່ລະພາກ ແລະ ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ ເຊິງລາຍລະອຽດຂອງ ຮ່າງຄູ່ມືແນະນຳທັງໝົດ ປະກອບດ້ວຍ IV ພາກໃຫຍ່ຄື: ພາກທີ I. ພາກສະເໜີ, II. ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ, III.ວິທີການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍຈາກຊຸມຊົນ ແລະ VI. ການວາງແຜນດຳເນີນງານ ນອກນີ້ ກໍ່ຈະໄດ້ມີການຈັດລຽງເນື້ອໃນຂອງ ຮ້າງຄູ່ມືແນະນຳດັ່ງກ່າວ ລວມທັງສະຫຼຸບຜົນຂອງກອງປະຊຸມເພື່ອກຳນົດແນວທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ 2021.

 

 

 

 

 

 

 

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້