ຄູ່ມືແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ

ຄູ່ມືແນະນຳ

ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ

Technical

Guideline on Air Pollution Control

ສະບັບ ປີ 2021 ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ດາວໂຫຼດເອກະສານ

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້