ແຂວງໄຊສົມບູນ

 

ໂຄງການ  ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າໄຜ່ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳໄຜ່ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ 2 ບໍລິບັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ 2 ຈຳກັດ
3. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າຊັນ 3 ບີ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ
4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳບາກ 1 ບໍລິສັດ ນ້ຳງຶ່ມ 2 ຈຳກັດ
5. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 1 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳງຽບ 1 ຈຳກັດ
6. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າມັງ 1 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳມັງ 1 ຈຳກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 230 ກິໂລໂວນ ແຕ່ທ່າວຽງ ຫາ ຫຼັກ 20 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 115 Kv ແຕ່ສະຖານນີເມືອງວັງວຽງ ຫາ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນເງິນ-ຄຳ ທີ່ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ເມືອງໄຊສົມບູນ, ແຂວງວຽງຈັນ ບໍລິສັ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງ 115 Kv ຈາກເມືອງວັງວຽງ ຫາ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງໄຊສົມບູນ, ແຂວງວຽງຈັນ ບໍລິສັ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ເງິນ-ຄຳ ​ ບໍລິສັດ ພູ​ເບ້ຍ ມາຍ​ນິ້ງ ຈຳກັດ (ອົດສະຕາລີ)
2. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກ ບໍລິສັດ ແຮ່ທາດ ແລະ ຫຼອມໂລຫະວຽງຈັນ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ