ແຂວງເຊກອງ

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 3 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ເຊຂະໜານ 3
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າອີ່ມູນ ບໍລິສັດ ຈະເລີນເຊກອງພະລັງງານ ຈຳກັດ
 3. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຫ້ວຍລະແງ ບໍລິສັດ ຈຽນໂທ ລົງທຶນ ສາກົນ ຈໍາກັດ
 4. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊກອງ 3B ບໍລິສັດເອເຊຍລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
 5. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊກອງ 3A ບໍລິສັດເອເຊຍລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
 6. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊກອງ 4A
 7. ໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເຊກອງ 4B
8. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າບີ 1 ບໍລິສັດ ນໍ້າບີ ພາວເວີ ຈໍາກັດ
 9. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າບີ 2 ບໍລິສັດ ນໍ້າບີ ພາວເວີ ຈໍາກັດ
 10. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າບີ 3 ບໍລິສັດ ນໍ້າບີ ພາວເວີ ຈໍາກັດ
 11. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 4 ບໍລິສັດ ຮຸ້ນສ່ວນໄຟຟ້າ ຫວຽດ-ລາວ
12. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ເຊກອງ 5 ບໍລິສັດ A-RKSENA ຈໍາກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສຸງ 115 kv ເຂດເມືອງກະລຶມ ຫາ ເມືອງດາກຈຶງ ແຂວງເຊກອງ ບໍລິສັດ ຈຽນໂທ ລົງທຶນ ສາກົນ ຈໍາກັດ
 2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 Kv  ຈາກ ເຊຂະໜານ 3 ເຖິງ ເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
 3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 kv ຈາກບ້ານຫາດ ຫາ ຫຼັກ 25 ຫາ ເຊກອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
 4. ໂຄງການກໍ່ສ້າງແລວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສຸງ 230 kv ບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າ ຣາດສະບູລີ ໂຮນດິງ ຈໍາກັດ
 5. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 Kv ຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າເຊກອງ ຫາ ຊາຍແດນລາວກໍາປຸເຈຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
6. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 500 kv ຈາກສະຖານີນາທ່ອນ ແຂວງສາລະວັນ ຫາ ສະຖານີ ບ້ານວັງຊ້າງ ແຂວງເຊກອງ ບໍລິສັດ ພະລັງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ ເຊກອງ ຈຳກັດ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
 1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ບໍລິສັດ ລາວ-ຕົງລຽນ ຈຳກັດ (ບໍລິສັດ ລາວ-ກາລືມ ບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ)
 2. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ບົກ​ຊິດ ​ແລະ ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໂຮງງານ​ອາ​ລູມີນາ ບໍລິສັດ ລາວອຸດ ສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ອາລູມີນຽມ(ຈີນ)
 3. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ ປຸງ​​ແຕ່ງ​​ແຮ່​ເຫຼັກ ບໍລິສັດ ​ແຮ່​ທາດ ຮວ່າງ​ແອ​ງ​ເຊ​ກອງ ຈຳກັດ
 4. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ບົກຊິດ-ອາລູມີນາ ບໍລິສັດ ບໍ່ແຮ່ ພີວີຈີ ລາວ-ຫວຽດ ຈອຍສະຕອກຄອມພານີ ຈຳກັດ
5. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກ ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳແຮ່ທາດຄົບວົງຈອນ ຈຳກັດ
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກຳຖີນນາລົງ 5 ແຂວງພາກໃຕ້ ບໍລິສັດ Oji Peper Group ໂອຈິ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ຢາງກາວຊູ ລາວ-ຫວຽດ  ຈຳກັດ
3. ໂຄງການປຸກຢາງພາລາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາ ບໍລິສັດ ລາວບີດີນາ ຈຳກັດ