ແຂວງອຸດົມໄຊ

 

 

ລ/ດ ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າແບ່ງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳແບ່ງຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຂອງຈຸດປາກແບງ ບໍລິສັດ ຕ້າຖັງປາກແບງ ລາວ ຈຳກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 230 ກິໂລໂວນ ແຕ່ປາກເງີຍ ຫາ ຜາອຸດົມ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 Kv ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ ຈີນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດ CSG
3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງອ່າງໂຕ່ງນໍ້າອູ ໄລຍະ II ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກ ບໍລິສັດ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຕຸນຮ່ວງ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ-ປຸງ​ແຕ່ງ​ແຮ່​ເຫຼັກ ​ບໍລິສັດ ​ເຊີງ​ຊາງ​ ບໍ່​ແຮ່ອຸດົມໄຊ ຈໍາກັດ (ຈີນ)
3. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະປຸງແຕ່ງແຮ່ຊືນ-ສັງກະສີ ບໍລິສັດ ລາວຢວນຊິນ ພັດທະນາແຮ່ທາດ ຈໍາກັດ
4. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄຳ ຂອງບໍລິສັດ ລາວອິມພິເລຍມາຍນິ້ງກຼຸບ ຈຳກັດ
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການປູກຢາງພາລາ VRG-ອຸດົມໄຊ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ