ແຂວງຄຳມ່ວນ

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນຫີນບູນ ພາກຂະຫຍາຍ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳເທີນ-ຫີນບູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຫີນບູນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງແລວສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສຸງ 115 kv ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງ ຊີມັງ ຈໍາກັດ
2. ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ ຄໍາມ່ວນ ບໍລິສັດ ຄໍາມ່ວນ ຊີມັງ ຈຳກັດ
 3. ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ ຄຳມ່ວນ ຈໍາກັດ
 4. ໂຄງກນຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບປ່ອນໂຮງງານຊີມັງ ແລະ ຜະລິດຊີມັງຂະໜາດ 2.500 ໂຕນ ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາຊີມັງລາວ ຈໍາກັດ
 5. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ເຫຼັກ ບໍລິສັດ ອີດາມັນ ຈຳປາລີຊອສ ຈຳກັດ
 6. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ເກືອ​ກາລີ ບໍລິສັດ ລາວ​ຄາຍ​ຢວນ ບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ (ຈີນ)
 7. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ ບໍລິສັດ ເຄມີ ແລະ ບໍ່ເກືອ ຫວຽດ-ລາວ ຈໍາກັດ
 8. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ກົ່ວ ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາແຮ່ກົ່ວ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ
 9. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ເຫຼັກ ບໍລິສັດ ຮ້າວ​ຮ້າ​ນ ບໍ່​ແຮ່ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ ຈຳກັດ (ຈີນ)
 10. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດແຮ່ບາຣິດ ບໍລິສັດ ລົງທຶນກວາງຈຸງລາວ ຈຳກັດ(ຫວຽດນາມ)
 11. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ກົ່ວ ບໍລິສັດ OM    ໜອງຊືນ ມາຍນິງ ຈໍາກັດ (ຄົນຍີ່ປຸ່ນ)
 12. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ-ແມັກນີຊຽມ 2 ລ້ານໂຕນ/ປີ ໃນເນື້ອທີ່ 179,8 ກິໂລຕາແມັດ ບໍລິສັດ ຈາຊີລາວ ພັດທະນາເກືອກາລີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
 13. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ກົ່ວ ຂອງບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາແຮ່ທາດ ບໍ່ແໜ່ງ-ບ້ານຊາວ ຈຳກັດ
 14. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ກົ່ວ ບໍລິສັດ ລາວ ໄທຊິ້ງ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ
 15. ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ເກືອໂບຣມ ບໍລິສັດ ລາວຫົງທອງ ອຸດສາຫະກຳ ຈຳກັດ
 16 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດຊີມັງ ເຂດບ້ານນາຄຳ ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳ ຊີມັງລາວ ຈຳກັດ
17 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ ​ ບໍລິສັດ ຊີ​ໂນ-ອາກຣີໂປຕາສ ຈຳກັດ
ໂຄງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
1. ໂຄງການປູກໄມ້ 2 ແຂວງພາກກາງ ບໍລິສັດ ໂອຈິລາວ ປູກຕົ້ນໄມ້ ຈຳກັດ (ປ່ຽນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ມາເປັນ ບໍລິສັດ ປູກຕົ້ນໄມ້ແມ່ຂອງ ຈໍາກັດ