ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 Kv ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ ຈີນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ບໍລິສັດ CSG
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 115 Kv ນໍ້າມັງ 3 ຫາ ໂຮງງານເຫຼັກທ່າງ່ອນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຮງງານກັ່ນຕອງແຮ່ບິດສະມຸດ ຂອງບໍລິສັດ ອິນດັສທຣຽນຣີຊອດສ໌ ຈໍາກັດ
2. ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳ ຕົງແຢນ ຢຸນນານ ຈຳກັດ
 3. ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ ບໍລິສັດ ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນລາວ ຈຳກັດ
 4. ໂຮງງານຜະລິດເກືອ ບໍລິສັດ ເກືອໂຄກສະອາດ
 5. ໂຮງງານລາວຊີລີຄອນ ບໍລິສັດ ລາວຊີລີຄອນ ຈໍາກັດ
 6. ໂຮງງານຫຼອມເຫຼັກ ບໍລິສັດເຫຼັກກ້າລາວ ຈໍາກັດ
 7. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ-ຜະລິດ​ປຸຍ​ກາລີ 50.000 ​ໂຕນ/ປີ ບໍລິສັດ ບໍ່​ແຮ່​ປຸຍ​ກາລີ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ
 8 ໂຄງການ​ເກືອ​ກາລີ 120,000 ​ໂຕ​ນ /ປີ ບໍລິສັດ ຊີ​ໂນ​ໄຮ​ໂດຼ ມາຍນິ້ງ (ລາວ) ຈຳກັດ (ຈີນ)
 9. ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ ຈຳກັດ
 10 ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນປຸງ​ແຕ່ງ​ແຮ່​ຄຳ ​ແລະ ​ແຮ່​ຕິດ​ພັນ ບໍລິສັດ ສະໄກຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (ລາວ-ຫວຽດນາມ)
 11 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ບໍລິສັດ ລາວພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ ຈຳກັດ
 12  ໂຮງງານແປຮູບຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຜະລິດເປັນພະລັງງານທົດແທນ ບໍລິສັດ ຂວັນເມືອງກຣູບ ຈຳກັດ
 13 ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເກືອກາລີ ເຂດບ້ານພ້າວ ບໍລິສ ສີສວນ ອາໂບບ ແອດເວັນເທດ ໂລມອນມາຍນີ້ງ ຈຳກັດ
 14 ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ໄລຍະ 1 ແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ວັງວຽງ ຄວາມຍາວ 113.7 ກມ ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງ-ລົງທືນ ແລະ ຖືຮຸ່ນ ຈຳກັດ