Bokeo

 

ໂຄງການ ບໍລິສັດ ການຕິດຕາມກວດກາ ສະຖານະ
ໂຄງການພະລັງງານ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ
 1. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳຍອນ ບໍລິສັດ MK ໄດນາມິກ
 2. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳ ນ້ຳຟ້າ ບໍລິສັດ Asia Pacific Business Link Sdn. Bhd
3. ໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ ນ້ຳທາ ຫາດໝວກ ວິສາຫະກິດຈັດສັນຕະຫຼາດ ຫ້ວຍຊາຍ
4. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າທາ 1 ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳທາ 1 ຈຳກັດ
ໂຄງການສາຍສົ່ງ
1. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 230 ກິໂລໂວນ ແຕ່ປາກເງີຍ ຫາ ຜາອຸດົມ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ 230 Kv  ຈາກສະຖານີເມືອງລອງ ຫາ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ
1. ໂຮງງານເຕົາເຜົາກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ຢາງລົດ, ນ້ຳມັນ ເຄື່ອງເກົ່າມາຜະລິດເປັນນ້ຳມັນກາຊວນ ບໍລິສັດ ເຈເຣັດສ໌ແອວ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຢັ້ງຢືນ ຈຳກັດ
2. ໂຄງການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ​ແລະ ປຸງ​ແຕ່ງ​ເຈຍລະ​ໄນ​ແກ້ວ​ຊັບ​ຟາຍ  ບໍລິສັດ ຊັບ​ຟາຍ ຈໍາກັດ