ຄະນະພັກຊຸດໄໝ່ ກັບບົດບາດການນໍາພາ ກົມຄວບຄຸມແລະຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ

ຄະນະພັກຊຸດໄໝ່ ກັບບົດບາດການນໍາພາ ກົມຄວບຄຸມແລະຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ

ກົມຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ I ໜ່ວຍພັກຮາກຖານ ແລະ ເລືອກຕັ້໋ງຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດໄໝ່ 5ສະຫາຍ ເພື່ອຊີ້ນໍາໆພາ ຕາມພາລະບົດບາດເສນາທີການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກກະຊວງ ໃນການນໍາພາວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ ວຽກງານວິຊາສະເພາະການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ຊີ້ນໍາວຽກງານ3ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ…

Posted by Tnl ທຊລ ສິ່ງແວດລ້ອມ – ເຫັນເດີ on ວັນຈັນ ທີ 31 ສິງຫາ 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.